Test1

Строителство е важен отрасъл, принадлежащ към първостепенния индустриален сектор в сегашната икономика на България. Строителството има поставено за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и индустриални съоръжения. Строителството се намира в непосредствена зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този отрасъл е свързан с научните постижения и дългогодишния опит на човечеството. С помощта на строителството се създават основополагащи връзки с други отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.