Test1

Строителство е важен бранш, принадлежащ към първостепенния индустриален сектор в днешната икономика на България. Строителството има за основна цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на съвременни сгради и индустриални съоръжения. Строителството е поставено в директна зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този важен отрасъл е неделимо свързан с научно развойните постижения и дългогодишния опит на човечеството. Опирайки се на строителството се осъществяват фундаментални връзки с повечето отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.