Test1

Строителство е важен бранш, принадлежащ към жизнено необходимия индустриален сектор в сегашната икономика на България. Строителството има поставено като приоритет, реконструкцията на съществуващи и изграждането на съвременни сгради и комбинирани съоръжения. Строителството се намира в непосредствена зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този важен отрасъл е неделимо свързан с научно развойните постижения и натрупания опит на човечеството. Посредством строителството се осъществяват основни връзки с други отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.