Test1

Строителство е важен процес, принадлежащ към значимия индустриален сектор в настоящата икономика на България. Строителството има поставено като приоритет, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и индустриални съоръжения. Строителството е позиционирано в директна зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Този важен отрасъл е неделимо свързан с технологичните постижения и натрупания опит на човечеството. Посредством строителството се осъществяват основополагащи връзки с по-важните отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.