Test1

Строителство е важен отрасъл, принадлежащ към жизнено необходимия индустриален сектор в настоящата икономика на България. Строителството има за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на съвременни сгради и промишлени съоръжения. Строителството е в директна зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този отрасъл е свързан с високотехнологичните постижения и дългогодишния опит на човечеството. Посредством строителството се създават основни връзки с по-важните отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.