Test1

Строителство е основоположен процес, принадлежащ към съществения индустриален сектор в днешната икономика на България. Строителството има за основна цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на устойчиви сгради и производствени съоръжения. Строителството се намира в абсолютна зависимост от финансовото положението на държавата. Този отрасъл е изначално свързан с научно развойните постижения и натрупаните знания на човечеството. Посредством строителството се реализират основополагащи връзки с други отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.