Test1

Строителство е важен отрасъл, принадлежащ към първостепенния индустриален сектор в сегашната икономика на България. Строителството има поставено за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и индустриални съоръжения. Строителството е поставено в директна зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този сектор е обвързан с високотехнологичните постижения и натрупания опит на човечеството. С помощта на строителството се реализират основополагащи връзки с други отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.