Test1

Строителство е важен бранш, принадлежащ към съществения индустриален сектор в съвременната икономика на България. Строителството има поставено за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на съвременни сгради и производствени съоръжения. Строителството е поставено в абсолютна зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Този важен отрасъл е обвързан с високотехнологичните постижения и натрупания безценен опит на човечеството. Опирайки се на строителството се изграждат базови връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.