Test1

Строителство е важен бранш, принадлежащ към значимия индустриален сектор в днешната икономика на България. Строителството има поставено като приоритет, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и индустриални съоръжения. Строителството се намира в непосредствена зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този отрасъл е обвързан с научно развойните постижения и дългогодишния опит на човечеството. С помощта на строителството се реализират основополагащи връзки с повечето отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.