Test1

Строителство е важен отрасъл, принадлежащ към значимия индустриален сектор в днешната икономика на България. Строителството има поставено за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на съвременни сгради и индустриални съоръжения. Строителството се намира в пряка зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този сектор е свързан с високотехнологичните постижения и натрупаните знания на човечеството. С помощта на строителството се изграждат основополагащи връзки с повечето отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.