Test1

Строителство е основоположен процес, принадлежащ към съществения индустриален сектор в настоящата икономика на България. Строителството има за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на съвременни сгради и индустриални съоръжения. Строителството е позиционирано в директна зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Този сектор е обвързан с високотехнологичните постижения и натрупания безценен опит на човечеството. Опирайки се на строителството се осъществяват фундаментални връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.