Test1

Строителство е важен процес, принадлежащ към първостепенния индустриален сектор в съвременната икономика на България. Строителството има за основна цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и индустриални съоръжения. Строителството е в абсолютна зависимост от финансовото състояние на държавата. Този сектор е неделимо свързан с научните постижения и натрупания безценен опит на човечеството. Посредством строителството се изграждат основни връзки с повечето отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.