Test2

Строителство е важен бранш, принадлежащ към съществения индустриален сектор в сегашната икономика на България. Строителството има за основна цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и промишлени съоръжения. Строителството е поставено в директна зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Този приоритетен сектор е изначално свързан с технологичните постижения и натрупания опит на човечеството. Опирайки се на строителството се реализират основни връзки с по-важните отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.