Test2

Строителство е основоположен процес, принадлежащ към първостепенния индустриален сектор в съвременната икономика на България. Строителството има поставено като приоритет, реконструкцията на съществуващи и изграждането на съвременни сгради и производствени съоръжения. Строителството е поставено в абсолютна зависимост от финансовото положението на държавата. Този отрасъл е изначално свързан с научно развойните постижения и натрупания опит на човечеството. С помощта на строителството се осъществяват фундаментални връзки с повечето отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.