Test2

Строителство е основоположен процес, принадлежащ към значимия индустриален сектор в сегашната икономика на България. Строителството има поставено като приоритет, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и промишлени съоръжения. Строителството се намира в директна зависимост от финансовото положението на държавата. Този отрасъл е свързан с научно развойните постижения и натрупаните знания на човечеството. С помощта на строителството се реализират базови връзки с по-важните отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.