Test2

Строителство е важен бранш, принадлежащ към първостепенния индустриален сектор в днешната икономика на България. Строителството има за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на модерни сгради и производствени съоръжения. Строителството е в пряка зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този приоритетен сектор е изначално свързан с технологичните постижения и дългогодишния опит на човечеството. Посредством строителството се създават основни връзки с повечето отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.