Test2

Строителство е важен процес, принадлежащ към съществения индустриален сектор в съвременната икономика на България. Строителството има поставено за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на съвременни сгради и индустриални съоръжения. Строителството е поставено в директна зависимост от финансовото състояние на държавата. Този сектор е свързан с научните постижения и натрупаните знания на човечеството. Опирайки се на строителството се реализират фундаментални връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.