Test2

Строителство е важен процес, принадлежащ към първостепенния индустриален сектор в съвременната икономика на България. Строителството има за основна цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на устойчиви сгради и промишлени съоръжения. Строителството е в пряка зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Този отрасъл е свързан с високотехнологичните постижения и натрупания безценен опит на човечеството. Чрез строителството се създават основополагащи връзки с други отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.