Test2

Строителство е важен отрасъл, принадлежащ към значимия индустриален сектор в днешната икономика на България. Строителството има поставено като приоритет, реконструкцията на съществуващи и изграждането на устойчиви сгради и промишлени съоръжения. Строителството е поставено в абсолютна зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Този сектор е неделимо свързан с научно развойните постижения и натрупания безценен опит на човечеството. С помощта на строителството се изграждат основополагащи връзки с други отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.