Test2

Строителство е основоположен процес, принадлежащ към жизнено необходимия индустриален сектор в настоящата икономика на България. Строителството има поставено като приоритет, реконструкцията на съществуващи и изграждането на съвременни сгради и комбинирани съоръжения. Строителството е поставено в непосредствена зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Този отрасъл е обвързан с високотехнологичните постижения и натрупания опит на човечеството. Чрез строителството се реализират фундаментални връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.