Test2

Строителство е важен бранш, принадлежащ към значимия индустриален сектор в съвременната икономика на България. Строителството има поставено за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на модерни сгради и индустриални съоръжения. Строителството е в непосредствена зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този отрасъл е свързан с високотехнологичните постижения и натрупания безценен опит на човечеството. С помощта на строителството се реализират основополагащи връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.