Test2

Строителство е важен процес, принадлежащ към първостепенния индустриален сектор в настоящата икономика на България. Строителството има поставено като приоритет, реконструкцията на съществуващи и изграждането на модерни сгради и индустриални съоръжения. Строителството се намира в директна зависимост от финансовото положението на държавата. Този важен отрасъл е изначално свързан с технологичните постижения и дългогодишния опит на човечеството. Чрез строителството се осъществяват основополагащи връзки с други отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.