Test2

Строителство е основоположен процес, принадлежащ към жизнено необходимия индустриален сектор в съвременната икономика на България. Строителството има поставено за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на модерни сгради и производствени съоръжения. Строителството е позиционирано в абсолютна зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този важен отрасъл е изначално свързан с технологичните постижения и дългогодишния опит на човечеството. Чрез строителството се осъществяват основни връзки с по-важните отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.