Test2

Строителство е важен бранш, принадлежащ към значимия индустриален сектор в днешната икономика на България. Строителството има за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на модерни сгради и производствени съоръжения. Строителството е позиционирано в директна зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този отрасъл е изначално свързан с научните постижения и натрупания опит на човечеството. Чрез строителството се изграждат базови връзки с повечето отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.