test3

Строителство е важен процес, принадлежащ към първостепенния индустриален сектор в сегашната икономика на България. Строителството има за основна цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и производствени съоръжения. Строителството се намира в непосредствена зависимост от финансовото състояние на държавата. Този сектор е свързан с научните постижения и дългогодишния опит на човечеството. С помощта на строителството се реализират основни връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.