test3

Строителство е важен бранш, принадлежащ към първостепенния индустриален сектор в настоящата икономика на България. Строителството има за основна цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и комбинирани съоръжения. Строителството е в пряка зависимост от финансовото състояние на държавата. Този приоритетен сектор е обвързан с високотехнологичните постижения и натрупания опит на човечеството. Чрез строителството се създават основни връзки с по-важните отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.