test3

Строителство е важен процес, принадлежащ към първостепенния индустриален сектор в настоящата икономика на България. Строителството има поставено за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на устойчиви сгради и комбинирани съоръжения. Строителството е в непосредствена зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този сектор е изначално свързан с технологичните постижения и натрупания безценен опит на човечеството. Опирайки се на строителството се реализират фундаментални връзки с по-важните отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.