test3

Строителство е важен бранш, принадлежащ към значимия индустриален сектор в сегашната икономика на България. Строителството има за основна цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на модерни сгради и комбинирани съоръжения. Строителството е поставено в абсолютна зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Този важен отрасъл е изначално свързан с научните постижения и натрупания безценен опит на човечеството. Посредством строителството се реализират базови връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.