test3

Строителство е основоположен процес, принадлежащ към значимия индустриален сектор в днешната икономика на България. Строителството има поставено за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на съвременни сгради и комбинирани съоръжения. Строителството е в непосредствена зависимост от финансовото положението на държавата. Този сектор е неделимо свързан с високотехнологичните постижения и натрупания опит на човечеството. Чрез строителството се изграждат основни връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.