test3

Строителство е важен бранш, принадлежащ към първостепенния индустриален сектор в настоящата икономика на България. Строителството има поставено за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на модерни сгради и производствени съоръжения. Строителството се намира в абсолютна зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този сектор е обвързан с научно развойните постижения и дългогодишния опит на човечеството. С помощта на строителството се изграждат основополагащи връзки с повечето отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.