test3

Строителство е основоположен процес, принадлежащ към първостепенния индустриален сектор в днешната икономика на България. Строителството има поставено като приоритет, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и промишлени съоръжения. Строителството се намира в непосредствена зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Този сектор е свързан с високотехнологичните постижения и дългогодишния опит на човечеството. Опирайки се на строителството се създават фундаментални връзки с по-важните отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.