test3

Строителство е основоположен процес, принадлежащ към първостепенния индустриален сектор в днешната икономика на България. Строителството има за основна цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на съвременни сгради и производствени съоръжения. Строителството е позиционирано в директна зависимост от финансовото положението на държавата. Този важен отрасъл е неделимо свързан с научните постижения и дългогодишния опит на човечеството. Чрез строителството се реализират базови връзки с повечето отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.