test3

Строителство е основоположен процес, принадлежащ към значимия индустриален сектор в настоящата икономика на България. Строителството има поставено за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и производствени съоръжения. Строителството е позиционирано в абсолютна зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Този отрасъл е свързан с научните постижения и натрупания безценен опит на човечеството. Чрез строителството се реализират основополагащи връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.