test3

Строителство е важен отрасъл, принадлежащ към жизнено необходимия индустриален сектор в днешната икономика на България. Строителството има поставено за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на съвременни сгради и комбинирани съоръжения. Строителството е поставено в директна зависимост от финансовото положението на държавата. Този отрасъл е неделимо свързан с високотехнологичните постижения и натрупаните знания на човечеството. Посредством строителството се създават основни връзки с повечето отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.