test3

Строителство е основоположен процес, принадлежащ към значимия индустриален сектор в настоящата икономика на България. Строителството има за основна цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и производствени съоръжения. Строителството е поставено в абсолютна зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този важен отрасъл е свързан с технологичните постижения и натрупания безценен опит на човечеството. Опирайки се на строителството се осъществяват основни връзки с повечето отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.