test3

Строителство е важен процес, принадлежащ към първостепенния индустриален сектор в съвременната икономика на България. Строителството има поставено за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на модерни сгради и комбинирани съоръжения. Строителството е позиционирано в абсолютна зависимост от финансовото състояние на държавата. Този приоритетен сектор е изначално свързан с технологичните постижения и натрупания безценен опит на човечеството. Посредством строителството се реализират фундаментални връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.