test4

Строителство е важен бранш, принадлежащ към първостепенния индустриален сектор в настоящата икономика на България. Строителството има за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на устойчиви сгради и промишлени съоръжения. Строителството е поставено в пряка зависимост от финансовото положението на държавата. Този приоритетен сектор е обвързан с високотехнологичните постижения и натрупаните знания на човечеството. С помощта на строителството се осъществяват основополагащи връзки с други отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.