test4

Строителство е важен бранш, принадлежащ към жизнено необходимия индустриален сектор в сегашната икономика на България. Строителството има поставено като приоритет, реконструкцията на съществуващи и изграждането на модерни сгради и производствени съоръжения. Строителството е поставено в директна зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този сектор е обвързан с високотехнологичните постижения и натрупания безценен опит на човечеството. С помощта на строителството се реализират базови връзки с по-важните отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.