test4

Строителство е важен бранш, принадлежащ към значимия индустриален сектор в днешната икономика на България. Строителството има за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на модерни сгради и производствени съоръжения. Строителството се намира в пряка зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този отрасъл е обвързан с технологичните постижения и натрупаните знания на човечеството. Посредством строителството се реализират фундаментални връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.