test4

Строителство е важен бранш, принадлежащ към значимия индустриален сектор в настоящата икономика на България. Строителството има за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и промишлени съоръжения. Строителството е поставено в директна зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този сектор е неделимо свързан с научно развойните постижения и натрупания безценен опит на човечеството. Опирайки се на строителството се изграждат фундаментални връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.