test4

Строителство е важен отрасъл, принадлежащ към съществения индустриален сектор в настоящата икономика на България. Строителството има за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на устойчиви сгради и промишлени съоръжения. Строителството се намира в непосредствена зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този сектор е свързан с научните постижения и натрупания безценен опит на човечеството. С помощта на строителството се създават фундаментални връзки с други отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.