test4

Строителство е важен процес, принадлежащ към съществения индустриален сектор в днешната икономика на България. Строителството има за основна цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на модерни сгради и промишлени съоръжения. Строителството се намира в непосредствена зависимост от финансовото положението на държавата. Този сектор е обвързан с научно развойните постижения и натрупаните знания на човечеството. Посредством строителството се осъществяват основни връзки с повечето отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.