test4

Строителство е важен процес, принадлежащ към значимия индустриален сектор в днешната икономика на България. Строителството има поставено за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на съвременни сгради и комбинирани съоръжения. Строителството е поставено в директна зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този сектор е обвързан с технологичните постижения и натрупания опит на човечеството. Опирайки се на строителството се реализират фундаментални връзки с по-важните отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.