test4

Строителство е основоположен процес, принадлежащ към жизнено необходимия индустриален сектор в сегашната икономика на България. Строителството има за основна цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на устойчиви сгради и комбинирани съоръжения. Строителството е в пряка зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Този важен отрасъл е неделимо свързан с високотехнологичните постижения и натрупаните знания на човечеството. Чрез строителството се създават фундаментални връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.