test4

Строителство е основоположен процес, принадлежащ към съществения индустриален сектор в днешната икономика на България. Строителството има за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и производствени съоръжения. Строителството е позиционирано в абсолютна зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този сектор е неделимо свързан с научно развойните постижения и натрупания опит на човечеството. С помощта на строителството се изграждат базови връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.