test4

Строителство е важен бранш, принадлежащ към съществения индустриален сектор в сегашната икономика на България. Строителството има поставено като приоритет, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и производствени съоръжения. Строителството се намира в абсолютна зависимост от финансовото състояние на държавата. Този приоритетен сектор е изначално свързан с научните постижения и натрупания безценен опит на човечеството. С помощта на строителството се осъществяват базови връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.