test5

Строителство е основоположен процес, принадлежащ към значимия индустриален сектор в днешната икономика на България. Строителството има поставено за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на устойчиви сгради и промишлени съоръжения. Строителството е поставено в абсолютна зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Този отрасъл е изначално свързан с научните постижения и натрупаните знания на човечеството. С помощта на строителството се изграждат базови връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.