test5

Строителство е важен бранш, принадлежащ към жизнено необходимия индустриален сектор в сегашната икономика на България. Строителството има за основна цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на модерни сгради и комбинирани съоръжения. Строителството е позиционирано в директна зависимост от финансовото състояние на държавата. Този сектор е свързан с научно развойните постижения и дългогодишния опит на човечеството. Посредством строителството се създават базови връзки с повечето отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.