test5

Строителство е важен отрасъл, принадлежащ към съществения индустриален сектор в сегашната икономика на България. Строителството има поставено като приоритет, реконструкцията на съществуващи и изграждането на устойчиви сгради и комбинирани съоръжения. Строителството се намира в непосредствена зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този сектор е обвързан с високотехнологичните постижения и дългогодишния опит на човечеството. Чрез строителството се изграждат базови връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.