test5

Строителство е важен процес, принадлежащ към жизнено необходимия индустриален сектор в съвременната икономика на България. Строителството има поставено като приоритет, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и индустриални съоръжения. Строителството е поставено в абсолютна зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Този важен отрасъл е изначално свързан с технологичните постижения и натрупания безценен опит на човечеството. Опирайки се на строителството се осъществяват базови връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.