test5

Строителство е основоположен процес, принадлежащ към жизнено необходимия индустриален сектор в днешната икономика на България. Строителството има за основна цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на модерни сгради и промишлени съоръжения. Строителството е поставено в директна зависимост от финансовото състояние на държавата. Този сектор е свързан с научните постижения и натрупаните знания на човечеството. Опирайки се на строителството се създават фундаментални връзки с други отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.