test5

Строителство е важен процес, принадлежащ към значимия индустриален сектор в настоящата икономика на България. Строителството има поставено за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и производствени съоръжения. Строителството се намира в директна зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този сектор е свързан с научните постижения и натрупания безценен опит на човечеството. Опирайки се на строителството се осъществяват основополагащи връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.