test5

Строителство е основоположен процес, принадлежащ към значимия индустриален сектор в сегашната икономика на България. Строителството има поставено за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и производствени съоръжения. Строителството е поставено в непосредствена зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този отрасъл е свързан с научно развойните постижения и дългогодишния опит на човечеството. Посредством строителството се реализират базови връзки с по-важните отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.