test5

Строителство е важен процес, принадлежащ към съществения индустриален сектор в настоящата икономика на България. Строителството има поставено за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на модерни сгради и промишлени съоръжения. Строителството е поставено в директна зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Този важен отрасъл е изначално свързан с научните постижения и натрупания безценен опит на човечеството. Чрез строителството се реализират фундаментални връзки с повечето отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.