test5

Строителство е основоположен процес, принадлежащ към жизнено необходимия индустриален сектор в настоящата икономика на България. Строителството има поставено като приоритет, реконструкцията на съществуващи и изграждането на съвременни сгради и комбинирани съоръжения. Строителството е в абсолютна зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Този важен отрасъл е обвързан с високотехнологичните постижения и натрупаните знания на човечеството. С помощта на строителството се реализират основни връзки с други отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.