test5

Строителство е основоположен процес, принадлежащ към съществения индустриален сектор в съвременната икономика на България. Строителството има за основна цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и индустриални съоръжения. Строителството е в непосредствена зависимост от микро и макроклимата на държавата. Този сектор е свързан с научно развойните постижения и натрупания безценен опит на човечеството. С помощта на строителството се изграждат базови връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.