test5

Строителство е важен процес, принадлежащ към първостепенния индустриален сектор в сегашната икономика на България. Строителството има поставено като приоритет, реконструкцията на съществуващи и изграждането на съвременни сгради и промишлени съоръжения. Строителството се намира в пряка зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Този важен отрасъл е неделимо свързан с високотехнологичните постижения и натрупания опит на човечеството. С помощта на строителството се осъществяват фундаментални връзки с останалите отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.