test5

Строителство е основоположен процес, принадлежащ към жизнено необходимия индустриален сектор в днешната икономика на България. Строителството има за основна цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на нови сгради и индустриални съоръжения. Строителството е позиционирано в пряка зависимост от финансовото положението на държавата. Този важен отрасъл е неделимо свързан с технологичните постижения и натрупаните знания на човечеството. С помощта на строителството се изграждат основополагащи връзки с по-важните отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.