test5

Строителство е важен отрасъл, принадлежащ към жизнено необходимия индустриален сектор в настоящата икономика на България. Строителството има за цел, реконструкцията на съществуващи и изграждането на съвременни сгради и производствени съоръжения. Строителството е в директна зависимост от макро и микро икономичесото състояние на държавата. Този отрасъл е обвързан с технологичните постижения и натрупаните знания на човечеството. Чрез строителството се осъществяват основни връзки с други отрасли на стопанството, като Архитектура, ВиК Услуги, Довършителни ремонти, Ремонти на покриви, Крепежни елементи, Строителни материали и др.